"Boerenkoolwedstrijd" 2012

Pagina 1

Een bakkie voor het vissen.

Uit de wind en in de kou.

In de wind en in de regen.

Schrale vangsten.

Gouw aan de borrel.

Sinterklaasje kom maar binnen!

Naar Pagina 2