"De Laatste visdag" wedstrijd 2012

Zo werd de wedstrijd aangekondigd.

Geo was lekker aan het vissen.

Peter ging met Rick (eijs)vissen.

De "Kwakelbrug" was weer een geliefde stek.

Fons was alvast aan het oefenen voor zijn "eerste visdag".

Ton probeerde iets te haken tijdens het trollen.

Mandy ving meer dan haar vader.

Het erepodium:(van links naar rechts) Wouter Hoogerwerf 2e, Rob Hoogerwerf 1e, Piet Lenting 3e.

De Hoogerwerfjes met hun podium-snoeken.